10th LJM Pratishtha Day Celebration -Jeth Sud 13, Veer Samvat 2550

Program on 19 June, 2024

Swipe Left to view more
Time Description Book Link Pg. No. Audio/Video Duration
07.15 am - 08.15 am Sh. Jinendra Abhishek & Sh. Simndharswami Pooja Jain Poojanjali 70 43.1
08.45 am - 09.45 am Pu. Gurudevshree's Pravachan - Sh. Niyamsaar Gatha No. 50, Pravchan No. 19 (1969 Series) Niyamsaar Pravchan Part- 1 261 58.54
09.45 am - 10.45 am Shastra Swadhyay by Sh. Ashwin Bhai, Malad Sh. Mokshmarg Prakashak 264 65.24
10.45 am - 12.15 pm Sh. Mahaveer Bhagwan Poojan, Dhwaja & Dhwajadand Shuddhi, Dhwajarohan Jinendra Pooja Sangrah 268 55.51