8th LJM Pratishtha Day Celebration - Jeth Sud 13, Veer Samvat 2548

Program on 12th June, 2022

Swipe Left to view more
Time Description Book Link PDF Pg. No. Audio/Video Duration
07.30 am - 07.45 am Sh. Jinendra Abhishek & Dev-Shastra-Guru Bhagwan's Argh Shree Jinendra Pooja Sangrah 24 NA NA
08.30 am - 09.30 am Pu. Gurudevshree's Pravachan No. 23 Samaysaar Khyati Part 1 PDF 547 60.08
09.30 am - 10.15 am Shastra Swadhyay Natak Samaysaar Nirjara Adhikar, Pad 12 & 19 - - -
10.15 am - 11.45 am Sh. Mahaveer Bhagwan Poojan, Dhwaja & Dhwajadand Shuddhi, Dhwajarohan Shree Jinendra Pooja Sangrah 270 NA NA