24 Tirthankar's Panchkalyanaks

Swipe Left to view more
Tirthankar's Panchkalyanak Tithi
Tirthankar Kalyanak Tithi (as per Uttar Puran)
Garbh Janam Tap Keval Gyan Moksh
Rushabhdev Bhagwan Jeth Vad-2 Faagan Vad-9 Faagan Vad-9 Mahaa Vad-11 Posh Vad-14
Ajitnath Bhagwan Vaishakh Vad-30 Mahaa Sud-10 Mahaa Sud-9 Posh Sud-11 Chaitra Sud-5
Sambhavnath Bhagwan Faagan Sud-8 Kartak Sud-15 Magshar Sud-15 Aaso Vad-4 Chaitra Sud-6
Abhinandan Bhagwan Vaishakh Sud-6 Mahaa Sud-12 Mahaa Sud-14 Posh Sud-14 Vaishakh Sud-6
Sumatinath Bhagwan Shravan Sud-2 Chaitra Sud-11 Vaishakh Sud-9 Chaitra Sud-11 Chaitra Sud-11
Padmprabha Bhagwan Posh Vad-6 Aaso Vad-13 Aaso Vad-13 Chaitra Sud-15 Mahaa Vad-4
Suparshvanath Bhagwan Bhadarvo Sud-6 Jeth Sud-12 Jeth Sud-12 Mahaa Vad-6 Mahaa Vad-7
Chandraprabha Bhagwan Faagan Vad-5 Magshar Vad-11 Magshar Vad-11 Mahaa Vad-7 Mahaa Vad-7
Pushpadant Bhagwan Mahaa Vad-9 Magshar Sud-1 Magshar Sud-1 Kartak Sud-2 Bhadarvo Sud-8
Sheetalnath Bhagwan Faagan Vad-8 Posh Vad-12 Posh Vad-12 Magshar Vad-14 Aaso Sud-8
Shreyansnath Bhagwan Vaishakh Vad-6 Mahaa Vad-11 Mahaa Vad-11 Posh Vad-30 Shravan Sud-15
Vasupujya Bhagwan Jeth Vad-6 Mahaa Vad-14 Mahaa Vad-14 Mahaa Sud-2 Bhadarvo Sud-14
Vimalnath Bhagwan Vaishakh Vad-10 Mahaa Sud-4 Mahaa Sud-4 Mahaa Sud-6 Jeth Vad-8
Anantnath Bhagwan Aaso Vad-1 Vaishakh Vad-12 Vaishakh Vad-12 Faagan Vad-30 Faagan Vad-30
Dharmnath Bhagwan Chaitra Vad-13 Mahaa Sud-13 Mahaa Sud-13 Posh Sud-15 Jeth Sud-4
Shantinath Bhagwan Shravan Vad-7 Vaishakh Vad-14 Vaishakh Vad-14 Posh Sud-10 Magshar Vad-14
Kunthunath Bhagwan Ashadhh Vad-10 Vaishakh Sud-1 Vaishakh Sud-1 Chaitra Sud-3 Vaishakh Sud-1
Arahnath Bhagwan Vaishakh Sud-3 Magshar Sud-14 Magshar Sud-10 Kartak Sud-12 Faagan Vad-30
Mallinath Bhagwan Chaitra Sud-1 Magshar Sud-11 Magshar Sud-11 Magshar Vad-2 Faagan Sud-5
Munisuvratnath Bhagwan Ashadhh Vad-2 Chaitra Vad-10 Chaitra Vad-10 Chaitra Vad-9 Mahaa Vad-12
Naminath Bhagwan Bhadarvo Vad-2 Jeth Vad-10 Jeth Vad-10 Magshar Sud-11 Chaitra Vad-14
Neminath Bhagwan Kartak Sud-6 Shravan Sud-6 Shravan Sud-6 Aaso Sud-1 Ashadhh Sud-7
Parshvanath Bhagwan Chaitra Vad-2 Magshar Vad-11 Magshar Vad-11 Faagan Vad-4 Shravan Sud-7
Mahaveer Bhagwan Ashadhh Sud-6 Chaitra Sud-13 Kartak Vad-10 Vaishakh Sud-10 Aaso Vad-30
Swipe Left to view more
Tirthankar's Panchkalyanak Place and Parents
Tirthankar Garbh and Janam Place Tap & KevalGyan Place Moksh Place Pita (Father) Mata (Mother)
Rushabhdev Bhagwan Ayodhya (UP) Prayag (Allahabad) (UP) Kailash Parvat Naabhiray Marudevi
Ajitnath Bhagwan Ayodhya (UP) Ayodhya (UP) Siddhvar Kut - Shikharji Jitshatru Vijayasena
Sambhavnath Bhagwan Shravasti (UP) Shravasti (UP) Dhaval Kut - Shikharji Dradhh Rajya Sushenaa
Abhinandan Bhagwan Ayodhya (UP) Ayodhya (UP) Anand Kut - Shikharji Samvar Siddhartha
Sumatinath Bhagwan Ayodhya (UP) Ayodhya (UP) Avichal Kut - Shikharji MeghPrabh Sumangalaa
Padmprabha Bhagwan Kaushambi (UP) Kaushambi (UP) Mohan Kut - Shikharji Dharan Susimaa
Suparshvanath Bhagwan Varanasi (UP) Varanasi (UP) Prabhas Kut - Shikharji Supratishtha Pruthveesena
Chandraprabha Bhagwan Chandrapuri - Near Varanasi (UP) Chandrapuri - Near Varanasi (UP) Lalit Kut - Shikharji Mahasen Lakshmana
Pushpadant Bhagwan Kakandi (UP) Kakandi (UP) Suprabh Kut - Shikharji Sugreev Rama
Sheetalnath Bhagwan Bhadrilapuri (Vidisha) (MP) Bhadrilapuri (Vidisha) (MP) Vidhyutprabh Kut - Shikharji Dradharath Sunandaa
Shreyansnath Bhagwan Sinhpuri (Sarnath)-Near Varanasi(UP) Sinhpuri (Sarnath)-Near Varanasi(UP) Sankul Kut - Shikharji Vishnu Sunandaa
Vasupujya Bhagwan Champapuri (Bihar) Mandargiri Parvat (Bihar) Mandargiri Parvat (Bihar) Vasupujya Jayaavatee
Vimalnath Bhagwan Kampila (UP) Kampila (UP) Suvir Kut - Shikharji Krutavarma Jay Shyamaa
Anantnath Bhagwan Ayodhya (UP) Ayodhya (UP) Swayambhu Kut - Shikharji Sinh Sen Jay Shyamaa
Dharmnath Bhagwan Ratnapuri - Near Ayodhya (UP) Tap - Ratnapuri - Near Ayodhya (UP)
KevalGyan - Sinhpuri (UP)
Sudattvar Kut - Shikharji Bhanu Suprabhaa
Shantinath Bhagwan Hastinapur (UP) Hastinapur (UP) Kundprabhu Kut - Shikharji Vishvasen Airaa devi
Kunthunath Bhagwan Hastinapur (UP) Hastinapur (UP) Gyandhar kut - Shikharji Surasen Shrikanta
Arahnath Bhagwan Hastinapur (UP) Hastinapur (UP) Natak kut - Shikharji Sudarshan Mitrasenaa
Mallinath Bhagwan Mithilapuri (near Bihar/Nepal) Mithilapuri (near Bihar/Nepal) Sambal Kut - Shikharji Kumbharaja Prabhavati
Munisuvratnath Bhagwan Rajgrahi (Bihar) Rajgrahi (Bihar) Nirjar Kut - Shikharji Sumitra Somaa
Naminath Bhagwan Mithilapuri (near Bihar/Nepal) Mithilapuri (near Bihar/Nepal) Mitradhar Kut - Shikharji Vijay Vappilaa
Neminath Bhagwan Shauripur (UP) Girnar - Sahastramravan (Gujarat) Girnar-Panchmi tunk -Gujarat Samudravijay Shivadevi
Parshvanath Bhagwan Varanasi (UP) Varanasi (UP) Swarna Bhadra Kut - Shikharji Ashvasen Vamadevi
Mahaveer Bhagwan Kundalpur (Bihar) Bank of Rujuwalika River -Jain Tirth (Jharkhand) Kamal Sarovar - Pavapuri (Bihar) Siddharth Trishala