Dash Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavani Parva Pravachan

MORNING PROGRAM

Swipe Left to view more
Pu. Gurudevshree's Pravachan
SHASHTRA: Shree Samaysaar Gujarati Hindi
Word to Word Pravachan Booklet Gujarati
Swipe Left to view more
Date Day, Tithi Prav No. Prasang/Gatha No./Kalash No. Image Prav. Date Time Lang. Audio Guj PDF Pg. No.
14-Sept-2018 Friday, Bhadarvo Sud 5 33 Uttam Kshamaa 14-Sep-1980 5.12 H View 86
96 34 / 28 07-Nov-1966 59.08 G View 48
15-Sept-2018 Saturday, Bhadarvo Sud 6 34 Uttam Maardav 15-Sep-1980 7.05 H View 98
97 34,35 08-Nov-1966 56.57 G View 62
16-Sept-2018 Sunday, Bhadarvo Sud 7 35 Uttam Aarjav 16-Sep-1980 7.07 H View 112
98 35,36 / 29 09-Nov-1966 59.11 G View 75
17-Sept-2018 Monday, Bhadarvo Sud 8 37 Uttam Satya 18-Sep-1980 10.32 H View 138
80 34 / 27, 28 12-Sep-1968 57.36 H View 1
18-Sept-2018 Tuesday, Bhadarvo Sud 9 36 Uttam Shauch 17-Sep-1980 5.35 H View 125
81 34 10-Dec-1968 57.29 G View 24
19-Sept-2018 Wednesday, Bhadarvo Sud 10 38 Uttam Sayyam 19-Sep-1980 7.31 H View 150
82 35 / 29 12-Dec-1968 57.36 G View 49
20-Sept-2018 Thursday, Bhadarvo Sud 11 39 Uttam Tap 20-Sep-1980 13.36 H View 163
97 34 10-Jan-1978 58.15 H View 486
21-Sept-2018 Friday, Bhadarvo Sud 12 40 Uttam Tyaag 21-Sep-1980 6.28 H View 174
98 34 03-Oct-1978 62.08 H View 497
22-Sept-2018 Saturday, Bhadarvo Sud 13 41 Uttam Aakinchanya 22-Sep-1980 6.04 H View 187
99 34 04-Oct-1978 59.37 H View 505
23-Sept-2018 Sunday, Bhadarvo Sud 14 42 Uttam Brahmcharya 23-Sep-1980 9.57 H View 200
100 34,35 5-Oct-1978 60.04 G View 515
24-Sept-2018 Monday, Bhadarvo Sud 15 101 35 / 29 - 6-Oct-1978 59.24 G View 526
Swipe Left to view more
Shree Padmanandi Panchavinshati (Aalochanaa Adhikaar)
SHASTRA: Aalochanaa Gujarati
Swipe Left to view more
Date Day, Tithi Prav No. Gatha No. Prav Date Time Lang. Audio File Guj PDF Hindi PDF
25-Sep-2018 Tuesday, Bhadarvo Vad 1 34 1-33 03-Sep-1962 58.23 G View -
Swipe Left to view more
Shashtra Swadhayay By Sh. Hemantbhai Gandhi, Songadh
SHASHTRA: Shree Samaysaar Gujarati Hindi
Swipe Left to view more
Date Day, Tithi Prav No. Gatha No. Time Lang. Audio Video
14-Sept-2018 Friday, Bhadarvo Sud 5 0622 1-34 46.40 G
15-Sept-2018 Saturday, Bhadarvo Sud 6 0625 Kalash 28 47.07 G
16-Sept-2018 Sunday, Bhadarvo Sud 7 0628 Kalash 28 44.28 G
17-Sept-2018 Monday, Bhadarvo Sud 8 0631 Kalash 28 49.47 G
18-Sept-2018 Tuesday, Bhadarvo Sud 9 0634 34 61.53 G
19-Sept-2018 Wednesday, Bhadarvo Sud 10 0637 34 49.39 G
20-Sept-2018 Thursday, Bhadarvo Sud 11 0641 34 65.05 G
21-Sept-2018 Friday, Bhadarvo Sud 12 0644 34 58.04 G
22-Sept-2018 Saturday, Bhadarvo Sud 13 0647 34 61.19 G
23-Sept-2018 Sunday, Bhadarvo Sud 14 0650 34, 35 56.21 G
24-Sept-2018 Monday, Bhadarvo Sud 15 0653 35 67.31 G
25-Sep-2018 Tuesday, Bhadarvo Vad 1 0655 N/A 93.38 G
25-Sep-2018 Tuesday, Bhadarvo Vad 1 0656 N/A 57.01 G

EVENING PROGRAM

Swipe Left to view more
Pu. Bahenshreeben's Tatvacharcha
Date Day, Tithi Tatvacharcha Time Lang. Audio Video
14-Sept-2018 Friday, Bhadarvo Sud 5 4 22.24 G -
15-Sept-2018 Saturday, Bhadarvo Sud 6 19 20.13 G -
16-Sept-2018 Sunday, Bhadarvo Sud 7 34 19.31 G
17-Sept-2018 Monday, Bhadarvo Sud 8 35 17.43 G -
18-Sept-2018 Tuesday, Bhadarvo Sud 9 37 15.51 G -
19-Sept-2018 Wednesday, Bhadarvo Sud 10 43 32.26 G -
20-Sept-2018 Thursday, Bhadarvo Sud 11 120 15.40 G -
21-Sept-2018 Friday, Bhadarvo Sud 12 33 40.29 G -
22-Sept-2018 Saturday, Bhadarvo Sud 13 38 17.16 G -
23-Sept-2018 Sunday, Bhadarvo Sud 14 39 21.39 G -
24-Sept-2018 Monday, Bhadarvo Sud 15 28 23.21 G -
25-Sept-2018 Tuesday, Bhadarvo Vad 1 7 25.56 G -
Swipe Left to view more
Shashtra Swadhayay by Sh. Hemantbhai Gandhi, Songadh
SHASHTRA: Pu. Gurudevshree Na Vachanamrut Gujarati English
Swipe Left to view more
Date Day, Tithi Prav No. Bol No. Time Lang. Audio Video
14-Sept-2018 Friday, Bhadarvo Sud 5 0623 28, 29 60.54 G
15-Sept-2018 Saturday, Bhadarvo Sud 6 0626 29 58.15 G
16-Sept-2018 Sunday, Bhadarvo Sud 7 0629 29 59.39 G
17-Sept-2018 Monday, Bhadarvo Sud 8 0632 30 57.11 G
18-Sept-2018 Tuesday, Bhadarvo Sud 9 0635 30, 31 65.41 G
19-Sept-2018 Wednesday, Bhadarvo Sud 10 0639 31 61.28 G
20-Sept-2018 Thursday, Bhadarvo Sud 11 0642 31, 32 58.43 G
21-Sept-2018 Friday, Bhadarvo Sud 12 0645 33 58.58 G
22-Sept-2018 Saturday, Bhadarvo Sud 13 0648 33 60.11 G
23-Sept-2018 Sunday, Bhadarvo Sud 14 0651 6 Shaktis (Samaysaarji) 33.10 G
24-Sept-2018 Monday, Bhadarvo Sud 15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25-Sept-2018 Tuesday, Bhadarvo Vad 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A