Other literature

Shree Simandharswami Digambar Jinmandir is please to present a state-of-art library and scripture distribution center. The purpose of these resources is to facilitate Atma-Sadhana of participating sadharmis. All sadharmis are encouraged and welcomed to utilize these facilities. The library has arrangements to read hardcopy and/or softcopy of following scriptures arranged systematically. You can also get all the scriptures on a pen-drive (or any other electronic storage device) from us or "Shree Kundkund-Kahan Parmarthik Trust" office. Please ensure to bring the appropriate electronic storage device with at least 16 GB storage space. Contact the Librarian for more details or for any Vitragi Jinvani that is not available in the listing. We will provide it (hardcopy or softcopy) or guide in appropriate manner.

Shashtra Name Shashtra Rachaita Tikakar
Pradhyumna Charitra Shree Somkirti Aacharya -
Yashodhar Charitra Shri Pushpadant Kavi -
Varaang Charitra Shree JatasinhNandi Aacharya -
Sapt Vyasan Charitra Shree Somkirti bhattarak -
Aatmsiddhi Shrimad Rajchandraji -
Adhyatam sanjeevani album - 01,02 Sankalit -
Aacharya Kundkunddev Shree M. B. Patil, Shedwal -
Aadhyatmik Bhajan Sangrah Sankalit -
Aatm-Saadhikaa Sankalit -
AagamPath Sankalit -
Aalochna Srimad Padmanandi Aacharya -
Aatmasadhana Prerak Patro Pu. Bahenshree Champaben -
Adhyatma Drashtaa Sankalit -
Adhyatma Paraag Sankalit -
Akalank-Nikalank Sankalit -
Adhyatam sanjeevani album - 03,04 Sankalit -
Adhyatam sanjeevani album - 05 Sankalit -
Adhyaatm Yugshrushtaa Gurudevshree Kanjiswami Br. Chandulal Kheemchand Jobalia -
Adhyatma Praneta Sankalit -
Adhyatma Granth Sangrah Sankalit -
Adhyatam sanjeevani album - 06 Sankalit -
Adhyatam sanjeevani album - 07 Sankalit -
Daslakshandharm Vidhanaadi Pooja Kavi Tekchandji -
Bhagwan Hanumaan Br. Sh.Harilalji Jain -
Bahenshree no Gyaan Vaibhav Sankalit -
Be Sakhi Br. Sh.Harilal Jain -
Bahenshree ni Sadhana ane Vani Bahenshree Champaben -
Bhagwan Parasnath Br. Sh.Harilalji Jain -
Bodhi Samadhi Nidhan (Part - 1) Sankalit -
Bodhi Samadhi Nidhan (Part - 2) Sankalit -
Chovis Tirthankar Bhagwanto nu MahaaPuraan Br. Sh.Harilalji Jain -
Gurustutiaadi Sangrah Sankalit -
Dharm Ke Das Lakshan Dr. Hukamchandji Bharill -
Darshan katha Harilalji Jain -
Dharm Ki Kriya Ramji Manekchand Doshi -
BRAHM VILASH Bhaiya Bhagwatidasji -
Dravyadarshti Jineswar Sankalit -
Drushthi Na Nidhan Sankalit -
Jain Poojanjali Sankalit -
Jinendra Archana Sankalit -
Guru Gun Sambhaarnaa Pu. Bahenshree Champaben -
Dhanya Muniraj Hamaare Hai Part-1 Sankalit -
Dhanya Muniraj Hamaare Hai Part-2 Sankalit -
Jinendra Pooja Sangrah Sankalit -
Gunasthan Vivechan Br. Yashpalji Jain -
Jinendra Stavan Manjari Sankalit -
Dhanya Muniraj Hamaare Hai Part-3 Sankalit -
Dhanya Muniraj Hamaare Hai Part-4 Sankalit -
Jinendra Stavanmala Sankalit -
Jinendra Stavanavali Sankalit -
Jinendra Bhajanmala Sankalit -
Dhanya Muniraj Hamaare Hai Part-5 Sankalit -
DhanyaKumarji-Charitra Bhattarak shree Sakalkirti -
Dedako Banyo Dev Sankalit -
Shripal Charitra Pt. Parimallji -
Naagkumar-Chrita Shree Mallisheansuri -
Kahan Bhakti Sarita Sankalit -
Bhakti Bhavana Sankalit -
Shree Gautam Charitra Mandalacharya Shree Dharmchandra -
Hun Eak Gyaayakbhaav Chhu Sankalit -
Jain Dharmani Vartao Part-1 Br. Sh.Harilalji Jain -
Mahamahotsav Geetanjali Sankalit -
Jain Dharmani Vartao Part-3 Br. Sh.Harilalji Jain -
Jain Dharmani Vartao Part-5 Br. Sh.Harilalji Jain -
Nandeeshwaraadi Jin Bhajan Poojan Sankalit -
Jain Dharmani Vartao Part-6 Br. Sh.Harilalji Jain -
Jain Kathaa Sangrah Part-1 Sankalit -
Jain Kathaa Sangrah Part-2 Sankalit -
Bhakti Sarovar Pt. Sh. Abhay Kumarji Jain -
Jainam Jayatu Shasanam Sankalit -
Panch Parameshthi Poojan Vidhan Kavi Tekchandji -
Jain Siddhant Prashnottar Mala (Part 1 - 2) Sankalit -
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 1 (Poorvardh) Sankalit -
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 1 (Uttarardh) Sankalit -
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 2 Sankalit -
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 3 Sankalit -
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 4 Sankalit -
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 5 Sankalit -
Jain Siddhant Pravesh Ratnamala Bhag 6 Sankalit -
Pratishthha Poojanjali Sankalit -
Pratishtha Pujan Sankalit -
Pratishthha Pushpa Sankalit -
Jain Tatva Mimansha Pt. Phulchand Siddhant Shastri -
Kahan Ratna Chintamani Sankalit -
Shree Panchmeru Nandeshwar Poojan Vidhan Kavi Rajmalji Pavaiya -
Shree Panchmeru Nandeshwar Poojan Vidhan Kavi Tekchandji -
Kanjiswami-Hirak Jayani Abhinandan-Granth Sankalit -
Shree Siddhachakra Mandal Vidan Kavi Santalalji -
Krambaddh Paryay Dr. Hukumchandji Bharill -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-1 Br. Sh.Harilalji Jain -
Shree Samavasaran Stuti Pt. Sh. Himmatbhai J. Shah -
Mangal Akshardeh Sankalit (Pu. Gurudevshree's Manuscript) -
Mangal Akshardeh Part - 2 Sankalit (Pu. Gurudevshree's Manuscript) -
Stuti Mangal Sankalit -
Siddha Paramesthi Pooja Vidhan Kavi Tekchandji -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-2 Br. Sh.Harilalji Jain -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-3 Br. Sh.Harilalji Jain -
Suvarnapuri Teerth Poojan Vidhan Sankalit -
Mangal Teerth Yatra Sankalit (Teerthyatra by Pu. Gurudevshree) -
Mokshamarg Prakashak Drashtant Vaibhav Sankalit -
Trilok Akrutim Jinalay Pooja Kavi Tekchandji -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-5 Br. Sh.Harilalji Jain -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-4 Br. Sh.Harilalji Jain -
Shree Tin Chovisi Mandal Vidhan Pooja Sankalit -
Shree Samavasaran Vidhan Pooja Shree Kunvarlaljimal -
Shree Yaagmandal Vidhan Sankalit -
Veetrag Pooja Sangrah (Arth Sahit) Sankalit -
Mokshamarg Prakashak Prashnottari Sankalit -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-6 Br. Sh.Harilalji Jain -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-7 Br. Bimalaben -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-8 Br. Sh.Harilalji Jain -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-9 Br. Sh.Harilalji Jain -
Pancha Stotra Sangraha Sankalit -
Panchadhyayi (Purvaardh And Uttaraardh) Tikakaar -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-10 Sankalit -
Paramagam chintamani Sankalit -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-11 Br. Sh.Harilalji Jain -
Paramagam-piyush Pt. Himmat Jethalal Shah -
Songadh Pratishthha Mahotsav Tattvacharcha - -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-12 Br. Sh.Harilalji Jain -
Parmagamsaar Sankalit -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-13 Br. Sh.Harilalji Jain -
Parichay Pustikaa Sankalit -
Pravachan Saagar Na Moti Sankalit -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-14 Br. Sh.Harilalji Jain -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-15 Sankalit -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-16 Roopvatiji Jain “Kiran” -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-17 Sankalit -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-18 Sankalit -
Rajchandra`s Reply to Gandhiji`s Questions Sankalit -
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-19 Sankalit -
Raj-Ratna Chintamani Sankalit -
Pravachansaar DivyadhwaniSaar Part - 1 Shree Kundkundacharya -
Pravachansaar DivyadhwaniSaar Part - 2 Shree Kundkundacharya -
Jain Pauranik Laghu Katha Sangrah Part-1 Sankalit -
Jain Pauranik Laghu Katha Sangrah Part-2 Sankalit -
Jain Pauranik Laghu Katha Sangrah Part-3 Sankalit -
Jain Pauranik Laghu Katha Sangrah Part-4 Sankalit -
Jain Pauranik Laghu Katha Sangrah Part-5 Sankalit -
Shree JambuSwami Charitra Sankalit -
Samayik Path Srimad Amitgati Aacharya Pt. Shri Ramjibhai Doshi
Samyak Darshan Sankalit -
Maharani Chelna Br. Sh.Harilalji Jain -
Samyak Darshan Part-1 Sankalit -
Mahasati Chandanbala & Anjana Sankalit -
Samyaktva-Katha Br. Sh.Harilalji Jain -
Samyak Darshan Part-2 Sankalit -
Samyak Darshan Part-3 Sankalit -
Shrenik Charitra Bhattarak Shubhchandrev -
Shree Shubaum Charitra Bhattarak Shree Ratnchandraji Virchit -
Samyak Darshan Part-4 Sankalit -
Samyak Darshan Part-5 Sankalit -
Sudarshan Charitra Bhattarak Shree ShrimatSakalkeerti -
Samyak Darshan Part-6 Sankalit -
Sarvasamanya Pratikraman Avashyak Sankalit -
Swadhyay Sarita (pu. Gurudevshree Nityakram Swadhyay) Sankalit -
Shree Pravachansaar Paramaagam (Padhya) Kavivar Shree Vrundavandasji -
ShrutBhavanDeepak Naychakra Shrimad Devsen Bhattarak -
Swatmaanubhavmanan Avam Bhasha Vaakyaavalee Br. Dharmadasji Kshulak -
Shastra Swadhyay Sankalit -
Shree Todarmal Jayanti Smarika Sankalit -
The Way To Real Happiness Br. Hemchandji Jain, “Hem” -
Vachanamrutsar Sankalit -
Vairaagya Varsha Sankalit -